پاتوق خنده

گاج منتشركرد:

اولی ها،

 
دومی ها،


 سومی ها،

و مخصوصا کنکوری ها

خــــــاک بر سرتــون با این وضع درس خوندنتون... 


 

 

 
funny_picture_best


 


 

 


 

/**/
 

 


 

خدایا قدر ما را به قدر مولاعلی(ع) نزدیک بفرما


 
آیا هر روزتان تکراریست؟

 آیا از زندگی خسته شده اید و هیچ پیشرفتی ندارید؟

آیا دیگر پولی برایتان نمانده؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

برین ادامه مطلب


ادامه مطلب |  

 

آقا کی گفته رانندگی خانوما بده؟