پاتوق خنده

 

 
funny_picture_best


 


 

 


 

/**/
 

 


 

خدایا قدر ما را به قدر مولاعلی(ع) نزدیک بفرما


 
آیا هر روزتان تکراریست؟

 آیا از زندگی خسته شده اید و هیچ پیشرفتی ندارید؟

آیا دیگر پولی برایتان نمانده؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

برین ادامه مطلب


ادامه مطلب |  

 

آقا کی گفته رانندگی خانوما بده؟


 
به بابام میگم خوب ماهی ۴۰هزار تومن یارانه ی منو میخوری به روی خودتم نمیاریااااا

برگشته میگه حاضرم ماهی400 تومن بدم ریختتو نبینم !!!


فک کنم منو توی زنبیل از روی آب رودخونه برداشتن …

من

بابام

یارانه
400 تومن
سازمان حمایت از مستضعغان

مدرسان شریف

سازمان حمایت از کودکان مظلوم

بهزیستی